تانا

نخستین رویداد تانا آذربایجان شرقی (توسعه و ارتقای زیست بوم نوآوری استان ها)

رویداد تانا در استان آذربایجان شرقی

  • آخرین مهلت ثبت نام: 20 مهر 1401
  • ارائه نیازهای فناورانه صنایع و سازمان ها: 4 آبان 1401
  • معرفی محصولات فناورانه به سرمایه گذاران: 5 آبان 1401
  • شماره تماس دبیرخانه: 34265005-041